Cad a dhéanaimid?
Próiseas earcaíochta
oscailte agus trédhearacachRialachas agus
cuntasacht ar ardchaighdeánPíblíne tallainne ar ardchaighdeánTiomanta don tsochaí
a bhfreastalaímid uirthi
a léiriú ar bhoird stáitCén fáth ar chóir duit a bheith ar Bhord Stáit?
Ár gcliaint

Oirbímid le Gníomhaireachtaí Stáit; institiúidí tráchtála, neamhthráchtála agus rialála atá ina gcomhlachtaí earnála poiblí de chuid an stáit agus a bhfuil sé de dhualgas reachtúil orthu tascanna áirithe a dhéanamh ar son Rialtas na hÉireann. Cé go bhfuil siad faoi choimirce Ranna Rialtais, tá siad difriúil agus neamhspleách ón státseirbhís agus cuireann siad seirbhísí fíorthábhachtacha ar fáil do mhuintir na hÉireann, seirbhísí tábhachtacha a mbíonn tionchar acu ar shochaí na hÉireann. Agus tú ag obair ar bhord de chuid Gníomhaireachta Stáit, bíonn deis ar leith agat ról a ghlacadh i bpleanáil agus i dtreoir straitéiseach na gníomhaireachta ar son leas an phobail ar a bhfreastalaíonn sí.

Is féidir leat liosta iomlán de na Boird Stáit