Nuacht is Déanaí

Ar mhaith leat difríocht a dhéanamh agus freastal ar Bhord Stáit?

Tá sé mar aidhm ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí bealach isteach agus próiseas oscailte, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar chun gur féidir le hAirí daoine cumasacha a cheapadh ar Bhoird Stáit. Úsáideann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an suíomh gréasáin  www.stateboards.ie chun eolas a thabhairt don phobal faoi fholúntais ar Bhoird Stáit agus chun léiriú spéise sna róil sin a bhailiú don Aire. Déantar measúnú ar léirithe spéise agus cuirtear ainmneacha na ndaoine a cheaptar a bheadh fóirsteanach le ceapadh ar aghaidh chuig an Aire chun iad a mheas.

Má smaoinigh tú riamh ar iarratas a dhéanamh le bheith ar Bhord Stáit - an próiseas, cad a bheifeá ag súil leis, cad go díreach atá i gceist... seo do sheans tuilleadh eolais a fháil. 

Dáta: 25 Deireadh Fómhair 2018

Am: 6i.n. – 8i.n.

Láthair: Crawford Art Gallery, Corcaigh

Le do shuim a léiriú cuir ríomhphost chuig cork2018@publicjobs.ie leis an ábhar  “Cork 2018”

Gníomhaíocht Bhoird Stáit

State Boards statistics July 2018 – September 2018

State Boards activity Q3 2018

State Boards statistics April 2018 – June 2018

State Boards activity Q2 2018

State Boards statistics January 2018 – March 2018

State Boards Activity 2017

State Boards statistics October 2017 – December 2017

Preaseisiúint

Irish Human Rights and Equality Commission - Process to Identify and Recommend Persons for Appointment