Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Appointment as Chairperson to the Board of the Health Information and Quality Authority Minister for Health
Nach bhfuil sonraithe Nach bhfuil sonraithe
Ceapacháin chuig Boird an Údaráis Náisiúnta Iompair (NTA), Iarnród Éireann (Irish Rail), Bus Éireann agus Bus Átha Cliath (Dublin Bus) An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
26/03/2018 27/04/2018
Appointments to the Board of Sport Ireland Minister for Transport, Tourism and Sport
09/04/2018 30/04/2018
Ceapacháin chuig Bord Cláraithe na nEolaithe Coise An tAire Sláinte
16/04/2018 07/05/2018
Ceapachán ar Bhord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta An tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta
20/04/2018 11/05/2018

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Appointments to the Board of AIB Group plc and Allied Irish Banks plc Minister for Finance
Nach bhfuil sonraithe Nach bhfuil sonraithe