Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapacháin chuig Coimisiún an Bhanc Ceannais Minister for Finance
06/02/2018 01/03/2018
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Rásaíocht Capall na hÉireann An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara
09/02/2018 02/03/2018
Appointment to the Dental Council Minister for Health
15/02/2018 09/03/2018

Faoi láthair níl aon cheapachán ar fáil nach dtagann faoi na Treoirlínte. Déan seiceáil ar ais linn go luath le do thoil.