Ceapachán mar Chathaoirleach ar an mBord Réitigh um Pirít

Cuireann an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fáilte roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu ar an ról mar Chathaoirleach ar an mBord Réitigh um Pirít.

Critéir Riachtanacha:

Ba chóir go mbeadh cáilíocht ábhartha ag iarrthóirí agus taithí fhairsing ag leibhéal sinsearach cuí sna réimsí seo a leanas:
 
• Innealtóireacht Struchtúr/Shibhialta, 
• Leasúchán tógála (agus bheadh taithí ar an leasúchán i dtaca le pirít ina buntáiste); 
• Bainistíocht Tionscadal.
• Taithí ar Bho(i)rd roimhe seo nó taithí ar Chathaoirleacht a dhéanamh ar Bhord/Choiste.

Inmhianaithe:

Eolas agus taithí ar na réimsí seo a leanas:

• Rialacháin Tógála; 
• Rioscaí a aithint/a bhainistiú i dtaca le foirgnimh agus i dtaca le hoibreacha tógála; 
• Scileanna maithe cumarsáide;

Le cáiliú do cheapachán, ní féidir le duine bac dhlíthiúil nó coimhlint leasa a bheith acu a d’fhéadfadh cur as dá c(h)umas ról a ghlacadh mar Chathaoirleach den Bhord.  Bí cúramach ar eagla go mbeadh coimhlint  leasa ann agus luaigh é sin i do litir iarratais.  Is féidir go socróidh an Painéal Measúnaithe, ag brath ar leibhéal na coimhlinte, gan d’ainm a chur ar aghaidh.

Dáta Dúnta:  15:00 on Tuesday 3rd August 2021

Baile Átha Cliath

21203109_Final Chair Pyrite Resoultion Board.pdf

02/07/2021

03/08/2021

21203109