Ceapachán ar an mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta

Tá léirithe spéise á lorg ag an Aire Gnó, Fiontar agus Nuaálaíochta ó iarrthóirí a mheasann go bhfuil na scileanna agus an taithí acu chun áit amháin a líonadh ar an mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta. 
 

Riachtanach
Ina n-iarratas, ní mór d’iarrthóirí fianaise ar thaithí, ag leibhéal sinsearach cuí, a léiriú ar na nithe seo a leanas:-
Taithí ar chlár oibre de chlaochlú digiteach, nó ar mhúnlaí digiteacha nua, a chur i bhfeidhm in eagraíocht atá cosúil leis an mBMDP maidir le méid agus castacht;


Inmhianaithe
• Taithí roimhe seo ar bhallraíocht de Bhoird/Choistí.
• Taithí shoiléir ar chuntasóireacht agus ar iniúchóireacht, eolas agus tuiscint ar Rialachas Corparádeach agus ar Bhainistíocht Riosca.
• Tuiscint shoiléir ar thimpeallacht na hearnála poiblí, go háirithe ar struchtúir maidir le cuntasacht agus freisin ar thionscnaimh reatha maidir le hathchóiriú na seirbhíse poiblí.
• A bheith eolach ar mheasúnú éileamh i dtionscal an árachais, réimse na díobhála pearsanta ach go háirithe;
• Bainistíocht Airgeadais/ taithí ar phleanáil airgeadais.


Dáta Deiridh:  15:00 Dé Máirt 10ú Meán Fómhair 2019

 

Baile Átha Cliath

19187900_PIAB Final information booklet 1.pdf

13/08/2019

10/09/2019

19187900